VAKCINACE FRETEK

Nabízíme očkování proti těmto infekčním chorobám fretek

  • psinka
  • leptospiróza
  • vzteklina
Před zahájením očkování Vám navrhneme individuální očkovací schéma pro Vaši fretku.

Očkování proti vzteklině u fretek není povinné, je však nutné pro cestování do zahraničí.

Doporučujeme však očkovat proti vzteklině fretky, které chodí ven a mají možnost kontaktu s volně žijícími zvířaty (např. netopýry).

Fretky se začínají očkovat obvykle od 8. týdne věku. Ze začátku je potřeba aplikovat 2 dávky v intervalu 2-4 týdnů, pak se očkuje jednou ročně.
V současné době není v ČR registrována žádná vakcína vyvinutá pouze pro fretky (existuje pouze v USA). Používáme proto jako uspokojující náhradu kombinované vakcíny pro psy. V očkovacím průkazu (či pasu) je každá provedená vakcinace označena nálepkou, kterou snímáme z použité lahvičky. Na nálepce naleznete firemní název použité vakcíny (na našem pracovišti používáme pro fretky psí vakcíny Biocan nebo Nobivac), číslo šarže, datum expirace a zkratku DHPPi(L)(R).. Tato zkratka udává, že jde o kombinovanou vakcínu zahrnující psinku (D), leptospirózu (L) a příp. vzteklinu (R).

Termín dalšího očkování vždy naleznete v kolonce očkovacího průkazu (či pasu). Obvykle píšeme termín dalšího očkování i na samostatný snímatelný štítek, který vlepujeme na úvodní stranu průkazu (pasu).

S očkovacím průkazem nelze vycestovat do zahraničí. Cestovní pas pro fretky vyřizujeme na počkání, ale vzhledem k platné legislativě doporučujeme jej vyřídit nejpozději měsíc před plánovaným výjezdem do zahraničí.

Většina očkování zdravých zvířat probíhá zcela bez komplikací. 

Mezi běžné (nealergické) reakce po očkování patří 1-2 dny trvající únava, snížená chuť k jídlu, bolestivost v místě vpichu, zvýšená teplota. Tyto stavy samy odeznějí a není potřeba je řešit jinak než klidovým režimem.
Alergické reakce na očkovací látku jsou málo časté. Alergickou reakci může vyvolat jakákoli očkovací látka a nedají se předem předvídat.

Další běžnou reakcí je vznik tvrdé, nebolestivé, pohyblivé bouličky v podkoží v místě vpichu. Časem se postupně zmenšuje, ve většině případů zcela vymizí, může to trvat i několik týdnů. V výjimečných případech může drobná bulka přetrvat, jde však pouze o kosmetickou vadu, kterou lze řešit drobným chirurgickým ošetřením. Velmi vzácným nálezem je postvakcinační sarkom.

Zcela výjimečně se setkáváme s nejzávažnějším typem reakce – anafylaktickým šokem. Nastupuje obvykle bezprostředně po vpravení očkovací látky do těla, obvykle do 15 minut po aplikaci. Dochází k celkovému kolapsu, život zvířete je akutně ohrožen a je zapotřebí okamžité ošetření. Doporučujeme proto majitelům setrvat 15 minut po očkování v čekárně.

Méně závažné alergické reakce se mohou projevit později doma, i s odstupem 4-6 hodin po očkování, obvykle však dříve (půl hodiny až hodina po očkování). Nejčastěji dochází k otokům v oblasti hlavy (víčka, pysky, nos), kopřivce a silné kožní svědivosti. Příznaky přetrvávají řádově v hodinách a většinou samy odeznějí. Přesto je vhodné i v případě mírných příznaků kontaktovat veterináře. U otoků jazyka či krku může hrozit zadušení.

Jakoukoli alergickou či jinak podezřelou reakci po očkování (zvracení apod.) je potřeba nahlásit veterináři, který očkování provedl, nejpozději před dalším očkováním. Alergičtí pacienti jsou očkováni ve zvláštním režimu (před a po očkování medikace antihistaminiky, volba jiné vakcíny, vybavení domácí lékárničky čípky pro 1. pomoc atd.)