• Home
  • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.gabrid.cz byly vytvořeny a jsou provozovány fyzickou osobou MVDr. Soňa Šimeková, se sídlem Trnitá, Rumiště 349/12, 602 00 Brno.

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován v souladu s právním řádem České republiky. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

Neodpovídáme ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách.

Pro aktuální informace kontaktujte MVDr. Soňa Šimeková prostřednictvím e-mailu: gabrid@seznam.cz.

Mezaručujeme možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Účel souborů cookie na této webové stránce

Používání souborů cookie a osobních údajů